Shaman.cz | Obřad initi – indiánská sauna

↓ přeskočit obsah ↓ k vyhledávání

Aktualizováno 7. března 2021, 13.09 hod.

Tento text logicky navazuje na stránku Stavba initipi, indiánské potní chýše, kde je vysvětlen i rozdíl mezi pojmy initi a initipi. Doporučuji si jej přečíst jako první.

Než začnete s obřadem

Před začátkem initi se v potní chýši spálí kousek cedrového dřeva (opět na ochranu proti zlým bytostem), připraví se tam nádrž s vodou a bylinkový odvar. Vůdce obřadu také dává orientační pokyny. K nim patří i tato pravidla: všichni účastníci by se měli zdržet drog, alkoholu, kávy a sexu den před obřadem a následující den po obřadu. V případě důležitých obřadů, jako třeba při rovnodennosti nebo slunovratu je také vhodné se postít.

Někteří Indiáni provádějí smíšené potní kúry, jiní ne. Nikdy se však obřadu neúčastní ženy menstruující nebo těhotné.

Jak initi funguje

Sám obřad je trochu podobný sauně, či spíše parní lázni. Největší rozdíl je však v účelu – sauna či parní lázeň má sloužit především k očistě těla a účinky na duši má jen zprostředkovaně (např. působí proti stresu), zatímco initi slouží hlavně k očistění mysli či duše (což Indiáni chápali jako zbavení se zlých duchů a přivolání bytostí dobrých).

Všechny tyto tři procesy samozřejmě působí pozitivně na psychiku a vyrovnanost, posvátný obřad initi však bývá používán kromě relaxace i k léčení, duchovnímu ozdravování a vnitřnímu rozvoji.

Indiáni věřili, že jako hlavní zdroj léčebné síly v initipi slouží čtyři síly „Stvoření“ přicházející ze čtyř světových stran a symbolizující emocionální, duchovní, fyzickou a duševní dynamiku zážitku při initi. Čtyři energie, čtyři síly, čtyři živly, jsou podle Indiánů věčné a nekonečné a slouží k tomu, aby formovaly a ovlivňovaly vše ostatní.

Principy inity, indiánské sauny

Do posvátné initipi chodíme nazí. Svlečení všech šatů, symbolů, odznaků a znaků vzdělání, postavení, bohatství a jiných masek nebo pokrývek dáváme přednost, protože ty živí lidské ego. Jdeme nazí, jako novorozenci do dělohy Matky Přírody, čistí, nevinní a poddajní. Pokoušíme se svléct všechny lidské kvality, touhy a rysy, abychom se více podobali duchovním bytostem, shazujeme vlastní představu o sobě a fyzické vlastnosti, abychom objevili svou duši a svůj duchovní aspekt. A ve většině případů se vracíme znovuzrození a osvěžení.

Co se děje uvnitř sauny

Nyní je vše připraveno k obřadu. Všichni si svléknou šaty, odloží své osobní předměty na hliněný oltář, sundají si všechny šperky a brýle. Tak se nespálí. Vůdce obřadu se pak proplazí první, ostatní za ním, dokud všichni nesedí v kruhu čelem ke středovému otvoru. Na dřevěných vidlicích jsou přineseny kameny a vchod je uzavřen.

Indiáni se pak obvykle modlí za sebe, za své příbuzné, za své rodiny, vyzívají Matku Zemi, čtyři posvátné směry a duchovní bytosti. Žádají, aby jim byly odpuštěny prohřešky, kterých se dopustili proti zákonům Přírody, ubližování, škody a urážky jakéhokoliv stvoření v Přírodě, viditelného i neviditelného. Rozhodně je dobré se na chvíli zamyslet, co jsme v poslední době udělali špatně a co naopak dobře. Tato pauza také slouží k tomu, aby si člověk zvykl na stísněné prostředí v sauně.

V tuto chvíli mívám vždy hodně zvláštní pocit. Sedíte tam tak ve tmě a zády se dotýkáte prutů. Cítíte se naprosto klidní. Pod sebou máte trávu a země pod ní vás zatím ještě trochu studí. Vidíte jen jiskřičky běhající po žhavých kamenech a cítíte se odříznuti od zbytku světa, jakoby Strážce ohně hlídající před chýší byl tisíce mil daleko. Zároveň vnímáte obrovskou sounáležitost s ostatními přítomnými (proto byste neměli vstupovat do sauny s člověkem, s nímž máte nějaký nevyřešený konflikt). Tento odstavec je však jen slabým nástinem mnoha hlubokých pocitů a myšlenek, kterých se vám při initi dostane. Nedokážu to dostatečně popsat.

Pauzu obvykle přeruší vůdce výzvou, zda si někdo chce na kameny (říkáme jim Dědečkové, to pro jejich sílu) sáhnout. Pak obvykle následuje krátký úvod a kameny jsou polity vodou. Někdy se také používá předem připravený odvar z bylinek. Vodu také účastníci pijí, aby doplnili ztrátu tekutin a aby se pročistili. Při polévání se uvolňují pára a stoupá vzhůru. Je-li páry na nás příliš mnoho, křičíme: „Hija, pilamaja“ (ne, děkuji), v opačném případě „Ho, pilamaja“ (ano, děkuji).

Initi, indiánská sauna Každý obřad initi bývá jiný, dokonce i obřady vedene stejným člověkem a se stejnými účastníky jsou rozličné. Hodně záleží na důvodu sauny a způsobu, jakým k ní přistupujete. Někdy je jen povídá a vypráví, jindy je to více o přemýšlení, meditování, rozjímání, občas někdo pronese nahlas, co považuje v tu chvíli za důležité. Jindy se zpívá či jen mručí, Indiáni také často většinou zpívají zvláštní písně initi, z nichž většina je starodávná a dědí se po staletí. Obykle také koluje dýmka.

Některé významné obřady trvaly celou noc, obvykle se však obřad dělí do čtyř kol oddělených přestávkami (čtyřka má pro Indiány podobnou symboliku jako pro Kelty trojka), nutnými k přinesení nových kamenů. Za každý přinesený kámen poděkujeme: „Pilamaja“. Během přinášení kamenů se chýše vyvětrá, aby mohla vstopuit moudrost vnějšího světa. Každé kolo bývá zasvěceno jednomu směru a zároveň jednomu živlu.

Opuštění sauny a koupel

Každý, kdo chce, může odejít bez jakéhokoliv zesměšnění. K tomu slouží prosté zvolání: „Mitakuye oyasin!“ (všichni moji příbuzní). Nikdy by se v sauně neměly projevovat hry síly, při nichž se lidé pokoušejí dokazovat, kdo je nejsilnější, nejtvrdší, kdo nejvíc vydrží. Každý člověk má jinou mez únosnosti, závislou často na momentálním stavu, a proto každý, pro koho je lázeň příliš horká nebo silná, může s půvabem a úctou odejít. Kdo však jednou odejde, již se v žádném případě nevrací.

Po opuštění initipi skáčeme do vody. Pak se osušíme, usadíme kolem ohně a přemýšlíme o svých zážitcích. Necháváme léčebné síly, aby v nás pomalu vykonávaly svou práci. Pokud je třeba, mluvíme o jevech, které jsme v initi viděli nebo zažili. Všechny nemoci, problémy, stresy a negativní energie byly zanechány v sauně, kde budou pohlceny jejím kruhem a rozptýleny. Proto se následující den plachta odstraňuje, aby se chýše před dalším použitím pročistila Sluncem.

Související

Zaujal vás článek? Najděte si další v kapitole Indiáni a woodcraft.

↑ na začátek stránky

Autor:  Shaman - Kniha návštěv - Podpořte
Server:  Mapa - Návod - Webdesign -

↑ na začátek stránkyObsah této stránky je přístupný na většině zobrazovacích zařízení. Jen některá však dokáží zobrazit stránku s pokročilým formátováním (CSS). Pokud čtete tuto zprávu, váš prohlížeč mezi ně nepatří (doporučuji upgrade) nebo používáte některé z alternativních zařízení. Pak možná přivítáte systém klávesových zkratek.