Shaman.cz | Habr a jeho znamení

↓ přeskočit obsah ↓ k vyhledávání

Aktualizováno 7. března 2021, 13.09 hod.

Toto je čtvrtá z jednadvaceti stránek popisujících jednotlivá znamení Keltského stromového horoskopu. Rozepsal jsem původní stručnou verzi, již mi kdysi někdo poslal, a tak se tu dočtete ještě podrobnější informace o lidech pod vládou těchto znamení i o stromech samotných.

Habr v keltském stromoskopu

Habr je stromem lidí zrozených ve dnech:

Lidé ve znamení Habru

Typické vlastnosti Habru: pracovitost, odpovědnost, poctivost

Lidé zrození pod vládou Habru se výborně uplatňují v profesích jako bankovní či státní úředník, nebo ve vojenských či policejních funkcích. Jsou to lidé, kteří mají ohromně vyvinutý smysl pro pořádek, odpovědnost a spravedlnost. Snadno se podřizují stanovenému pořádku, sami dbají na striktní dodržování zákonů i obecně přijatých pravidel. Ve všech svých životních úlohách se lidé pod vládou Habru snaží čestně a poctivě obstát, nikdy se nedopouštějí lajdáctví, nikdy překážky neobcházejí.

Z poctivého přístupu k plnění povinností však vyplývá jejich značná nerozhodnost a nedostatek vlastní iniciativy, často se totiž obávají vlastních chybných rozhodnutí. Lidé Habru neradi opouštějí vyšlapanou cestu a ověřené metody. Ve společnosti to bývají milí a příjemní lidé, kteří se nikdy neuchylují k podlému jednání. Jejich brzdou však je hluboce zakořeněná nedůvěra k lidem, které se nikdy nedokáží zcela zbavit a která jim ztrpčuje život.

Ukáznění a pracovití lidé Habru vždy ocení, jsou-li za svoji práci náležitě oceněni. Nejde jim ani tak o finance jako spíše o morální uznání. To však vede často ke ctižádosti, touze po slávě a kariéře. Úspěchy jiných v nich někdy vyvolávají závist, kterou pak dovedou špatně skrývat. V lásce vždy touží tito lidé poznat něco velkého, neobvyklého. Vždy se cítí velmi potěšeni náklonností opačného pohlaví. V manželství však lidé Habru bývají zpravidla věrní, neboť manželský slib a obecně přijatá společenská pravidla jsou jim téměř posvátná.

Lidí ve znamení Habru mívají velké sny – ať už osobní, umělecké, o kariéře nebo o slávě – a do tohoto snového světa se často utíkají. Mnohdy bývá nápadný rozdíl mezi skutečností a životem, který si vysnili. Řada habrových lidí přenáší své sny do skladeb nebo uměleckých děl, najdeme mezi nimi mnoho lidí s uměleckými vlohami. Spojí-li se jejich umělecký talent s jejich příslovečnou pílí a sebekázní, není divu, že mezi nimi najdeme známé skladatele.

Habr jako strom

Dřevo habru Dřevo habru bývalo označováno jako železné, je to strom s nejtvrdším dřevem v Evropě. Zároveň je habr velmi odolný, nenáročný, schopný růst na všech půdách. Patří mezi původní a velmi hojné dřeviny, vyskytující se v Čechách v původních porostech již od poslední doby ledové. Bohužel však byl habr dnes na mnoha místech téměř vytlačen.

Habr je statný strom s vysokou nepravidelně klenutou korunou. Jeho kmen i spodní větve mají charakteristický vzhled, vypadají jakoby svalnaté. Možná proto, položíte-li ruku zejména na nějaký starší vzrostlý habr, můžete jasněji než u jiných stromů cítit, že je to živá bytost.

Habr má vynikající harmonizující vliv na lidi, zdržující se pod jeho korunou. Pokud vás čeká nějaká důležitá práce nebo činnost, k níž budete potřebovat mnoho duševních sil a schopnost soustředění, dodá vám je právě habr.

Kam dál?

Sedí na vás popis? Líbí se vám keltský stromový horoskop? Nechte mi vzkaz v knize návštěv nebo na něj upozorněte přátele. Také se můžete vrátit na úvodní stránku stromoskopu a vybrat si jiné znamení.

Související

Zaujal vás článek? Najděte si další v kapitole Keltové a druidi.

↑ na začátek stránky

Autor:  Shaman - Kniha návštěv - Podpořte
Server:  Mapa - Návod - Webdesign -

↑ na začátek stránkyObsah této stránky je přístupný na většině zobrazovacích zařízení. Jen některá však dokáží zobrazit stránku s pokročilým formátováním (CSS). Pokud čtete tuto zprávu, váš prohlížeč mezi ně nepatří (doporučuji upgrade) nebo používáte některé z alternativních zařízení. Pak možná přivítáte systém klávesových zkratek.