Shaman.cz | Webdesign

↓ přeskočit obsah ↓ k vyhledávání

Následující text vám má ukázat, že vytvářet kvalitní webové prezentace není jednoduché (na rozdíl od obecně rozšířeného názoru). Pokud se o webdesign nezajímáte, tuto stránku přeskočte a najděte si tu něco jiného.

Máte-li zájem o vlastní web, neváhejte mě kontaktovat.

Poděkování zasloužilým

Náhled této stránky, jak ji vidí normální uživatel Rád bych poděkoval

Stručně o technologii

Při tvorbě těchto stránek byly použity následující technologie:

 • XHTML 1.0 Strict
 • CSS 2.1
 • Java Script
 • DHTML
 • PHP 5.0
 • MySQL 4.1.12

Best practise

Při stavbě webu byly využity následující metody, přístupy a zkušenosti:

 1. viditelnost webu (web visibility)
 2. přístupnost webu (web accessibility)
 3. použitelnost webu (web usability)
 4. stylisticky čisté texty (web copywriting)
 5. příjemný vzhled (web graphics)

Viditelnost webu

Náhled této stránky, jak ji vidí uživatel s poruchou protanope Viditelností je obvykle míněna optimalizace pro vyhledávače (SEO) či přímo marketing (SEM). Je to způsob, jak zajistit, aby se web na internetu neztratil, aby se zvýšila návštěvnost stránek či aby přicházeli zejména lidé hledají obsažené informace (konverze návštěvníků).

Dobrou viditelnost tohoto webu potvrzuje fakt, že za minulé čtvrtletí přišlo přes 87 % návštěvníků právě přes vyhledávače.

Přístupnost webu

Když už o nás návštěvníci vědí, musí se k nám dostat – web musí být přístupný. Tzn. je bezbariérový (neklade překážky hendikepovaným, nevidomým, barvoslepostým či slabozrakým uživatelům) a je nezávislý na zobrazovacím zařízení (různé prohlížeče, ale i PDA, WebTV, čtečky slepců či braillovský řádek…).

Tento web splňuje všechny důležité zásady přístupnosti podle následujících metodik:

 • WCAG 1.0» – mezinárodní doporučení (soulad na úrovni AA»)
 • BFW» – projekt Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých
 • Pravidla tvorby přístupného webu» – prováděcí předpis k zákonu č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy

Popis některých řešení zvyšujících přístupnost najdete v návodu k použití, s přístupností serveru Shaman.cz souvisí také

 • použití strukturálního XHTML 1.0 Strict se zpětnou kompatibilitou s maximálním oddělením formy od obsahu, v němž je obsahová část umístěna před navigací
 • úplná validita XHTML» i CSS» dle standardů konsorcia W3C
 • dodržování zásad manifestu Dogma W4»

Použitelnost webu

Náhled této stránky, jak ji vidí uživatel s poruchou deuteranope Když se k nám návštěvníci konečně dostali, musí rychle najít informace, kvůli kterým tak učinili. Záleží tedy na intuitivnosti používání webu, na přehlednosti jednotlivých stránek, na rychlosti načítání či na rozmístění jednotlivých informací na celém webu (informační architektura).

S použitelností tohoto webu souvisí kromě jiného:

 • jasně definovaná struktura webu, již kopíruje konzistentní navigace
 • automatické formátování stránky pro tisk
 • inteligentní chybová stránka 404 (např. vám opraví chybnou koncovku souboru)
 • UAW, tj. plná přizpůsobitelnost požadavkům návštěvníka (např. CSS signature)

Stylistika textů

Jakmile návštěvníci našli hledané informace, začíná být důležité, jakou formou jim je sdělujeme. Záleží tedy na informační hodnotě textu, na jeho srozumitelnosti a na dalších souvisejících faktorech. Dobře napsaným textům návštěvníci rozumí, rádi se k nim vrací, přesvědčivý text návštěvníky vede.

Psaní pro web má svá specifická pravidla (např. respekt k české typografii), jeho kvalita je závislá na literárních a psychologických schopnostech copywritera – ač se to třeba na první pohled nezdá, je to věda sama o sobě.

O tom, že se mi psaní daří, pak svědčí vaše četné emaily či vzkazy v knize náštěv.

Příjemný vzhled

Až na páté místo patří grafika a vzhled – návštěvník přece přichází hlavně kvůli obsahu. Pokud však design webu dotáhneme, návštěvníkům se web líbí (grafika vytváří první dojem), je zážitek takový web používat a všichni si jej snáze zapamatují. Koneckonců, obal prodává.

Získaná ocenění

Odborným oceněním serveru Shaman.cz je jeho zařazení do následujících prestižních galerií:

 • Moderní web» – česká galerie, jež prezentuje „nadprůměrně kvalitní praci, vytříbené a graficky zajímavé weby“. Důraz je kladen i na přístupnost a použitelnost.
 • Stříbrné jehličí» – o možnosti získat řád Stříbrné jehličky rozhoduje „grafická působnost, barevná kompozice a originalita provedení“.
 • Css nightingale» – ačkoliv česká, v Čechách zatím nepříliš vyhlášená galerie designově hezkých webů. Známá je zejména v Německu a Japonsku.
 • CSS galerie» – nová česká galerie, zařazení zřejmě záleží především na povedeném vzhledu.
 • Česko-slovenská galerie» – poměrně nová galerie, určená pro příznivce českého a slovenského webdesignu. Vybírá si graficky atraktivní a originální weby.
 • Screenspire» – mezinárodní galerie vzhledově vydařených webů. Přestože patří k novějším, mezi webdesignery je oblíbena pro svou rozsáhlost.
 • Screenblog» – rakouská kolekce vybraných webů s příjemným vzhledem.
 • CSS Blast» – nejvýznamnější galerie z Ruska.
 • CSS Mania» – mezinárodní galerie, důležitý je vzhled a použití technologie CSS.
 • W3C Compliant Sites» – další mezinárodní galerie, o zařazení rozhoduje dodržování webových standardů, důležitá je i přístupnost prezentace.

Tento server také získal 4. místo ve známé webdesignérské soutěži Interzen 2005», kde mu porota udělila navíc i čestné uznání za technickou kvalitu. V roce 2007 se dokonce umístil na druhém místě.».

Poznámka o barvosleposti

Náhled této stránky, jak ji vidí uživatel s potuchou tritanope Ke zmiňovaným pravidlům maximální přístupnosti patří i volba barevného schématu tak, aby nedělalo potíže barvoslepým uživatelům. Věděli jste, že zhruba 9 % mužů a 2 % žen trpí některou z forem barvosleposti?

Obrázky na této stránce ukazují použité barvy z pohledu normálně vidícího uživatelé a uživatelů s poruchami protanopia, deuteranopiatritanopia.

↑ na začátek stránky

Autor:  Shaman - Kniha návštěv - Podpořte
Server:  Mapa - Návod - Webdesign -

↑ na začátek stránkyObsah této stránky je přístupný na většině zobrazovacích zařízení. Jen některá však dokáží zobrazit stránku s pokročilým formátováním (CSS). Pokud čtete tuto zprávu, váš prohlížeč mezi ně nepatří (doporučuji upgrade) nebo používáte některé z alternativních zařízení. Pak možná přivítáte systém klávesových zkratek.