Projekt MBTI

Cíl: naučit účastníky porozumět vybraným projevům chování a propojit si ho s jednotlivými (8) přístupy v rámci MBTI, popř. (4) temperamenty; projekt vysvětlí, co mohou od daného přístupu očekávat a jak mu vyjít vstříc v různých běžných komunikančních situacích.

Popis: účastníci se rozlosují do skupin, které dostanou podrobný scénář etudy, kterou budou hrát (konkrétní formulace a pocity postav, jako v divadle) . Individuálně 1–2 × zkusí, poté jednotlivě přehrávají před celou skupinou. Ta se snaží vyvodit typické znaky jednání pro jednotlivé postavy v dané etudě. Vedoucí aktivity pak tyto znaky shrnou pod jednotlivé protichůdné přístupy (I vs E, S vs N, T vs F. J vs P). Podle času a množství účastníků následují další scénky, které se zaměřují na temperamenty (SJ, SP, NF, NT) podobnou metodikou.

V závěru účastníci vyplní test, který jim pomůže určit jejich vlastní převládající typ. V závěru je vhodné promluvit o dalších tématech s MBTI souvisejících (např. nejde o vrozenou typologii, ale o převládající přístup ke světu, který je možné měnit a často se i nezávisle mění; vývoj člověka daného typu; typologie v partnerství aj.)

Čas aktivity: 2 až 3 hodiny

Čas na přípravu: 20 minut

Materiál: flip

Rizika: žádná nás nenapadla – snad jen znudění, pokud púčastník typologii ovládá, ale tomu by měly zabránit vtipné scénky

Odpovědná osoba: Dan a Shaman