Společné vyprávění příběhu

Inspirováno seminářem Jitky Oláh

Cíl: zakusit sebe i druhé při vyprávění, objevování propojení naší zkušenosti s moudrostí starého příběhu

Popis: Nejprve se seznámíme s jedním prastarým příběhem – buď jeho přečtením či vyslechnutím od vypravěče. Pak se rozdělíme do dvojic a v nich si pomocí techniky „kamenné cesty“ příběh rozebereme a podumáme nad klíčovými událostmi. Následuje vytvoření dvou skupin, které vytvoříme rozdělením dosavadních dvojic. Po zbytek času už v těchto skupinkách zůstaneme. Skupinky pak dostávají úkoly vedoucí k tomu, aby se s příběhem ještě více seznámily a ohmataly si jednotlivé kameny příběhu. Pracují s klíčovými událostmi a otázkami, které v nich příběh vyvolává. Po prozkoumání toho, co tvoří tělo a poselství příběhu, dostanou skupinky za úkol určité „kameny“ příběhu změnit. Pak si kameny ve skupince rozdělí tak, aby každý vyprávěl přibližně stejně dlouhou část příběhu.
Práce s příběhem vyvrcholí společným vyprávěním, při kterém vždy jedna skupinka vypráví a druhá jí naslouchá.
Možné navázat povídáním o poselství příběhu či dalším vyprávěním.

Čas aktivity: min. 2 hodiny (vhodná doba je k večeru se závěrečným vyprávěním u ohně. Ale není to nutné)

Čas na přípravu: 10 minut

Materiál: baličák, papíry A4 s načrtnutou kamennou cestou

Rizika: Snad žádná :-)

Odpovědná osoba: Moja