Shaman.cz | Osika a její znamení

↓ přeskočit obsah ↓ k vyhledávání

Aktualizováno 7. března 2021, 13.09 hod.

Toto je pátá z jednadvaceti stránek popisujících jednotlivá znamení Keltského stromového horoskopu. Rozepsal jsem původní stručnou verzi, již mi kdysi někdo poslal, a tak se tu dočtete ještě podrobnější informace o lidech pod vládou těchto znamení i o stromech samotných.

Osika v keltském stromoskopu

Osika je stromem lidí zrozených ve dnech:

Lidé ve znamení Osiky

Typické vlastnosti Osiky: těkavost, nespolečenskost, zdraví

Lidé pod vládou Osiky mívají velmi pestrý život. Mívají totiž dobrodružnou povahu a k ní se často řadí různorodé schopnosti. Do všeho se dokáží vrhnout s velkým nadšením, jsou schopni se obětovat celí nějaké věci nebo i osobě. Vše, co činí, dělají naplno s ohromnou energií a elánem. Stejně jako osika se umí vyrovnat s tvrdými podmínkami a zazářit, ale hroutí se v okamžiku, kdy se v blízkosti nebo na stejném pracovišti objeví někdo stejně úspěšný nebo úspěšnější, někdo, kdo by je mohl ohrozit, popřípadě zastínit.

V případě potíží se lidé Osiky snadno vzdávají, nebo se naopak vzepnou a jejich reakce pak nejsou adekvátní. Své problémy většinou spíše podceňují, věří, že se vždycky nějak vyřeší třeba samy od sebe nebo s pomocí přátel. Přátel nemívají mnoho, neboť se příliš neangažují ve společnosti. Na druhé straně bývají mezi lidmi dost oblíbeni, neboť nepostrádají smysl pro humor a také umí ve vhodnou chvíli zalichotit. Pokud jsou úspěšní a necítí se ohroženi, mohou být vynikající společníci i pracovníci.

Přestože lidé zrození pod vládou Osiky mívají mnohostranný talent i dobrý smysl pro obchod, nebývají většinou bohatí. Málokdy totiž své vlastnosti dokáží využít ve svůj prospěch. Často vystřídají mnoho různých povolání a těžko nalézají práci, která by je uspokojovala. Určitá těkavost a neschopnost soustředit se na jediný cíl bývá často brzdou jinak velmi rychlého rozvoje těchto lidí. Bývají vybaveni uměleckým citem a nadáním, ale obvykle jim chybí vytrvalost k tomu, aby se v uměleckém světě prosadili. Pokud však se u nich jen trochu prosadí cílevědomost, mají v životě vyhráno.

Díky určité povrchnosti nejsou lidé ve znamení Osiky příliš stálými partnery v lásce ani v manželství. Přesto však milují rodinný život, velmi dobře rozumí dětem a často dokáži velmi silně přilnout ke zvířatům. Lidé Osiky bývají často od přírody vybaveni tělesnou krásou a mladistvým vzhledem, který si uchovávají až do vysokého věku. Mezi jejich časté záliby patří sportování, tanec a cestování. Možná i proto se těší poměrně dobrému zdraví. Pokud však lidé ve znamení Osiky onemocní, bývají náchylní k prudkým a vysokým horečkám.

Podobný význam jako osika měl v jižněji položených krajích také fíkovník.

Osika jako strom

Dřevo osiky Osika je strom příbuzný topolubříze. Patří mezi tzv. pionýrské dřeviny, dokáže velmi rychle osídlit různé úhory, opuštěné kamenolomy či železniční náspy. Po několika desítkách let však ustupuje v konkurenci s jinými dřevinami, neboť špatně snáší zastínění jinými stromy. Je poměrně hojným stromem v celé Evropě, obývajícím mýtiny a okraje lesů.

Dřevo rychle rostoucí osiky je měkké a pro velký obsah vody poměrně těžké. Proto se osika netěší zájmu dřevařského průmyslu. Keltové někdy využívali nařezaných proužků osiky na výrobu různých košíkářských výrobků.

Kam dál?

Sedí na vás popis? Líbí se vám keltský stromový horoskop? Nechte mi vzkaz v knize návštěv nebo na něj upozorněte přátele. Také se můžete vrátit na úvodní stránku stromoskopu a vybrat si jiné znamení.

Související

Zaujal vás článek? Najděte si další v kapitole Keltové a druidi.

↑ na začátek stránky

Autor:  Shaman - Kniha návštěv - Podpořte
Server:  Mapa - Návod - Webdesign -

↑ na začátek stránkyObsah této stránky je přístupný na většině zobrazovacích zařízení. Jen některá však dokáží zobrazit stránku s pokročilým formátováním (CSS). Pokud čtete tuto zprávu, váš prohlížeč mezi ně nepatří (doporučuji upgrade) nebo používáte některé z alternativních zařízení. Pak možná přivítáte systém klávesových zkratek.