Shaman.cz | Vrba a její znamení

↓ přeskočit obsah ↓ k vyhledávání

Aktualizováno 7. března 2021, 13.09 hod.

Toto je čtrnáctá z jednadvaceti stránek popisujících jednotlivá znamení Keltského stromového horoskopu. Rozepsal jsem původní stručnou verzi, již mi kdysi někdo poslal, a tak se tu dočtete ještě podrobnější informace o lidech pod vládou těchto znamení i o stromech samotných.

Vrba v keltském stromoskopu

Vrba je stromem lidí zrozených ve dnech:

Lidé ve znamení Vrby

Typické vlastnosti Vrby: citlivost, náladovost, fantazie

Lidé Vrby mívají složitou povahu. Na jedné straně jsou velmi senzitivní, vnímaví a citliví. Na straně druhé mají v sobě jakýsi věčný neklid, vnitřní nespokojenost, proměnlivost nálad i chování. Vrba mívá velkou fantazii, někdy bývá až snivá a dokáže se velmi dobře vcítit do situace druhých. Je velmi dobrým psychologem a umí toho využívat. Není dobré se s ní dostávat do sporů, stává se z ní vytrvalý bojovník, který využije každé slabosti protivníka. Zarazí se jen hrozbou fyzické síly, před kterou má respekt.

Lidé ve znamení Vrby umí vychutnávat život plnými doušky, velmi přesně vědí, co k životu potřebují a kde to mohou nalézt. Ke svým cílům dokáží přesvědčivě zmanipulovat kdekoho, často aniž by si to dotyčný uvědomil. Přesto čas od času podlehnou lidé Vrby jakémusi nepochopitelnému neklidu, který je nutí ke střídání zaměstnání, neustálému stěhování a různým dalším životním změnám. Melancholická a introvertní Vrba také často podléhá pocitům nepochopení a nedoceněnosti. Díky množství rozmarů i velkých nároků na okolí není život s lidmi Vrby jednoduchý.

V lásce lidé zrození pod vládou Vrby zakoušejí obvykle mnoho trpkosti, z nichž je kupodivu vysvobodí až manželství. Přes svoji nestálost bývají lidé Vrby za všech okolností velmi poctiví a charakterní lidé. Nejednou doslova šokují své okolí odvážným a poctivým činem, z něhož jim nekyne žádný prospěch. Velká přizpůsobivost a tolerance lidi Vrby přivádí k jednomu stolu s žebráky i králi, aniž by se museli nějak přetvařovat.

Zrozenci Vrby se zpravidla dožívají dosti vysokého věku, pak se z nich stávají typičtí úctyhodní starci či stařeny. Ve stáří se tito lidé poněkud usadí a pro ostatní se díky svému změnami nabitému a pestrému životu stávají bohatým zdrojem inspirace.

K vrbě patří stříbrná barva, lidé Vrby si jistě potrpí na stříbrné ozdoby. Ochranným zvířetem lidí Vrby může být pes, zajíc, jelen, kanec nebo kůň.

Vrba jako strom

Vrba je melancholicky působící strom s barevnou kůrou, který se snadno rozmnožuje sazenicemi. Vrba má nezamněnitelnou siluetu – s větvemi sklánějícími se k vodě, aby zachytila světlo, které voda odráží. Roste rychle a kořeny pronikají půdou všemi směry.

Vrba byla uctívaným stromem již od nepaměti. Bývala symbolem smutku, ale i obnovy a víry ve znovuzrození. Pro Kelty byla jedním ze sedmi posvátných stromů (kromě vrby ještě bříza, olše, jabloň, dub, habrlíska). Symbolizovala také moudrost, inspiraci a schopnost nazírání do budoucnosti, proto pod vrbami sedávali kněží a kněžky různých náboženství a také umělci.

Tvrdí se, že mocný duch vrby, spjatý s mocí Měsíce a vody, dokáže člověka ochránit před zlými vlivy. V keltské lidové magii odjakživa platilo, že stačí se uchýlit k vrbě, svěřit jí své přání a přitom uvázat volný uzlík na její pružné větvičce. Po splnění přání však bylo nezbytné uzlík rozvázat a stromu poděkovat. Odtud je už snadné vystopovat původ rčení „mluvit do vrby“.

Vrba byla také našim předkům známá jako strom s mnoha léčivými vlastnostmi. Zejména vrbová kůra, obsahující salicin (uměle vyrobenou variantu známe pod názvem aspirin) bývala vynikajícím prostředkem proti horečkám, vnitřním zánětům, otokům i revmatickým potížím.

Komu chybí vnitřní klid a nosí v sobě nahromaděnou zlost, kdo je zatrpklý a cítí se být obětí osudu, ten by měl vyhledat přítomnost vrby. Vrba dokáže uvolnit tvůrčí myšlenky, obnovit životní vitalitu a rozehnat chmury.

Kam dál?

Sedí na vás popis? Líbí se vám keltský stromový horoskop? Nechte mi vzkaz v knize návštěv nebo na něj upozorněte přátele. Také se můžete vrátit na úvodní stránku stromoskopu a vybrat si jiné znamení.

Související

Zaujal vás článek? Najděte si další v kapitole Keltové a druidi.

↑ na začátek stránky

Autor:  Shaman - Kniha návštěv - Podpořte
Server:  Mapa - Návod - Webdesign -

↑ na začátek stránkyObsah této stránky je přístupný na většině zobrazovacích zařízení. Jen některá však dokáží zobrazit stránku s pokročilým formátováním (CSS). Pokud čtete tuto zprávu, váš prohlížeč mezi ně nepatří (doporučuji upgrade) nebo používáte některé z alternativních zařízení. Pak možná přivítáte systém klávesových zkratek.