Shaman.cz | Pravidla katalogu odkazů

↓ přeskočit obsah ↓ k vyhledávání

Do katalogu odkazů na Shaman.cz bude zařazen pouze web splňující následující podmínky:

Titulek odkazu

Titulek odkazu musí odpovídat názvu webu (např. „Andreiny stránky o Poletuchách“), jménu provozovatele (např. „Oddíl Poletuchy“) či své doméně (např. „Poletuchy.cz“). Nevyplývá-li to z předchozí podmínky, vyhněte se číslovkám a speciálním znakům (jako jsou @, #, $, %, ^, & apod.). Titulek by měl začínat velkým písmenem.

Popisek odkazu

Účelem popisku je co nejlépe přiblížit odkazovaný web. Popisek by měl být přesný a výstižný (žádné „vše, co byste rádi věděli o…“), nesmí obsahovat reklamu (např. slova „nej-, výhodný, levný…“), neměl by obsahovat konktaktní údaje (např. email, adresa) a je-li to možné, vyhněte se i údajům proměnlivým (např. „letní tábor 2005“). Popisek začínejte malým písmenem a končete tečkou.

Kategorie a počet odkazů

Počet kategorií, do kterých lze odkaz přidat, není nijak omezen. Spoléhám, že si zvolíte pouze vhodné, související kategorie. Nebude-li tomu tak, vyberu kategorii sám. Stejně tak si vyhrazuji právo upravit titulek a popisek odkazu.

Ve všech kategoriích musí být odkaz uveden ve stejném formátu. Zařazeny také nebudou různé částí téhož webu.

Nad čarou a Pod čarou

Každá z kategorií katalogu je rozdělena na dvě části podle kvality odkazů. Tzv. „nad čarou“, tj. nejdříve, se vypisují odkazy vyznačující se kvalitním obsahem, častými aktualizacemi a vhodně doplňující některé probírané téma. Zkrátka odkazy, o kterých jsem subjektivně přesvědčen, že jsou pro uživatele tohoto serveru přínosem. Takový odkaz samozřejmě přidám bez jakýchkoliv nároků na odměnu.

„Pod čarou“ se pak vypisují odkazy ostatní, které sice tématem do katalogu patří, ale pro návštěvníky zatím mají jen malou informační hodnotu. Patří sem například komerční nabídky firem nebo jednoduché prezetnace oddílů.

Takový odkaz pak přidám na oplátku, odkážete-li nejprve vy na mě. Domnívám se, že i tak jde o dobrý obchod, zvážíte-li poměr vyměněných návštěvníků, navíc si zdarma uděláte reklamu na navštěvovaném serveru. Odkázat můžete některý konkrétní článek nebo úvodní stránku Shaman.cz (pak vám pomůže stránka Jak odkazovat na tento web).

Vyřazení z katalogu odkazů

Odkaz bude z katalogu vyřazen:

V posledním případě může být odkaz také přesunut do prostoru „pod čarou“. Máte-li naopak pocit, že by váš web zasloužil umístění „nad čarou“, použijte formulář pro změnu odkazu nebo mi zkrátka napište.

S pravidly souhlasím…

…a chci konečně přidat či změnit odkaz.

↑ na začátek stránky

Autor:  Shaman - Kniha návštěv - Podpořte
Server:  Mapa - Návod - Webdesign -

↑ na začátek stránkyObsah této stránky je přístupný na většině zobrazovacích zařízení. Jen některá však dokáží zobrazit stránku s pokročilým formátováním (CSS). Pokud čtete tuto zprávu, váš prohlížeč mezi ně nepatří (doporučuji upgrade) nebo používáte některé z alternativních zařízení. Pak možná přivítáte systém klávesových zkratek.