Shaman.cz | Morseova abeceda

↓ přeskočit obsah ↓ k vyhledávání

Aktualizováno 7. března 2021, 13.10 hod.

Morseovu abecedu vymyslel na konci na konci 19. století americký fyzik Samuel F. B. Morse (1791–1872), který ji v roce 1844 vyzkoušel při prvním telegrafickém spojení mezi Washingtonem a Baltimorem. Odtud pochází ona památná věta: „What hath God wrought“ (tj. česky „Co to Bůh způsobil“).

Původní Morseova abeceda měla své chyby, teprve v roce 1918 je odstranil jistý Philips. Používala např. tři druhy mezer, což podstatně zhoršovalo čitelnost. Menší nevýhodou byla i skutečnost, že nejkratší kombinace signálů neodpovídaly nejčastěji používaným znakům.

Morseova abeceda měla značný význam též v námořnictví a armádě. Např. ještě do roku 1996 ji používaly jako prostředek tísňového volání všechny lodě o výtlaku větším než 300 tun (nahrazena globálním námořním tísňovým a bezpečnostním systémem GMDSS). Známé SOS, které v překladu z angličtiny znamená „spaste naše duše“, znělo i z paluby potápěcího se Titaniku.

V pozdější době nahradilo Morseovu abecedu v rádiovém provozu mluvené slovo a dnes bývá používána hlavně radioamatéry a při šifrování v táborových a braných hrách. Přesto však do ní byl koncem roku 2003 přidán nový symbol, zavináč. Jeho zápis vznikl spojením dvou písmen – A a C, vše bez mezer.

Písmena v Morseově abecedě

Jednotlivé znaky Morseovy abecedy se vysílají v kódu, který se skládá z krátkých a dlouhých signálů, každé písmenko z jednoho až čtyř. V psané podobě se používají tečky a čárky, jednotlivá písmena se oddělují lomítkem, slova dvěma lomítky a věty lomítky třemi.

Pomocná slova slouží ke snadnějšímu zapamatování – krátká slabika znamená tečku a dlouhá čárku. Existují i jiná pomocná slova. Na háčky a čárky v překládané zprávě nebereme zřetel.

ZnakZápisPomocné slovo
A. -Akát
B- . . .Blýskavice
C- . - .Cílovníci
D- . .Dálava
E.Erb
F. . - .Filipíny
G- - .Grónská zem
H. . . .Hrachovina
CH- - - -Chvátám k vám sám
I. .Ibis
J. - - -Jasmín bílý
K- . -Krákorá
L. - . .Lupíneček
M- -Mává
ZnakZápisPomocné slovo
N- .Nástup
O- - -Ó náš pán
P. - - .Papírníci
Q- - . -Kvílí orkán
R. - .Rarášek
S. . .Sobota
T-Tón
U. . -Uličník
V. . . -Vyučený
W. - -Wagón klád
X- . . -Xénokratés
Y- . - -Ýgar mává
Z- - . .Známá žena


Slovo „Shaman“ zapsané Morseovou abecedou bude vypadat takto:

. . . / . . . . / . - / - - / . - / - . //

Číslice v Morseově abecedě

S číslicemi je to ještě jednodušší. Tvoří-li znak 5 signálů, jedná se vždy o číslice. Jsou-li na začátku tečky, pak jejich počet značí výslednou číslici, jsou-li na začátku čárky, výsledek zjistíme sečtením jejich počtu s pětkou.

ČísloZápis
1. - - - -
2. . - - -
3. . . - -
4. . . . -
5. . . . .
ČísloZápis
6- . . . .
7- - . . .
8- - - . .
9- - - - .
0- - - - -

Další znaky užívané v Morseově abecedě

Kromě výše zmiňovaných znaků bývají používány i znaky další, zejména při vysílání pomocí baterky, píšťalky nebo při hrách (až na zavináč však již nepatří do mezinárodní Morseovy abecedy).

ČísloZápis
.. - . - . -
,- - . . - -
;- . - . - .
!- - . . . -
?. . - - . .
:- - - . . .
-- . . . . -
=- . . . -
". - .. - .
()- . - - . -
@. - - . - .
ČísloZápis
Zač. vysílání- . - . - . - .
Jsem připraven. - - .
Rozumím- - - - . -
Nerozumím. . . . . . .
Pomaleji- . - . - ..
Omyl. / . / . / . / . / . / . / . / .
Čekej. - . . .
Opakuji. . / . . / . . / . . / . .
Konec vysílání. . . - . -
Zlomková čára - . . - .
SOS. . . / - - - / . . .


Morseova abeceda – dešifrovací pomůcka

Pokud se Morseovu abecedu teprve učíte a potřebujete rychle rozluštit nějaký text, může vám přijít vhod následující šifrovací pomůcka. Vypadá to složitě, ale funguje jednoduše:

  1. porovnáte první znak daného písmene s první řádkou tabulky
  2. je-li to čárka, zabýváte se dále jen tou částí tabulky, která je pod tmavou polovinou tohoto řádku
  3. jde-li o tečku, zábýváte se dále jen tou částí tabulky, která je pod světlou polovinou tohoto řádku
  4. porovnáte druhý znak daného písmene s druhou řádkou…
  5. jakmile porovnáte poslední znak, podíváte se na doličné políčko a vidíte tam písmenko příslušející danému pořadí znaků

Morseova abeceda - šifrovací pomůcka

Viz také šifrovací pomůcka pro šifru Posun písmen.

Související

Zaujal vás článek? Najděte si další v kapitole Šifrování a signály.

↑ na začátek stránky

Autor:  Shaman - Kniha návštěv - Podpořte
Server:  Mapa - Návod - Webdesign -

↑ na začátek stránkyObsah této stránky je přístupný na většině zobrazovacích zařízení. Jen některá však dokáží zobrazit stránku s pokročilým formátováním (CSS). Pokud čtete tuto zprávu, váš prohlížeč mezi ně nepatří (doporučuji upgrade) nebo používáte některé z alternativních zařízení. Pak možná přivítáte systém klávesových zkratek.