Shaman.cz | Šifra Posun písmen

↓ přeskočit obsah ↓ k vyhledávání

Aktualizováno 7. března 2021, 13.10 hod.

Šifra Posun písmen spočívá v jednoduchém posouvání písmen podle abecedy v závislosti na dohodnutém číselném klíči (hesle). Obvykle používáme 27 písmen, tj. všechna česká písmena bez háčků a čárek, včetně písmene Ch.

Např. je-li dohodnut klíč −1, znamená to, že se celá abeceda posouvá o jedno písmeno doprava. Při šifrovávání tedy bude každé písmenko abecedy nahrazeno písmenkem v abecedě předcházejícím, A se mění na Z, z B se stane A

Kódovací tabluka pro posun písmen podle klíče -1

Snažíme-li se takovou šifru rozluštit, musíme samozřejmě postupovat opačně, tj. v tomto případě posunovat písmena směrem doleva (jako bychom šifrovali podle klíče +1).

Podruhem této šifry je i Césarova šifra, jde v podstatě o posun písmen s klíčem −3.

Posun písmen pro pokročilé

Nebyl-li žádný klíč domluven, je možné zkusit postupně posouvat písmena oběma směry o stále se zvětšující úsek, dokud výsledná zpráva nezačne dávat smysl.

Je také možné domluvit klíč o dvou a více cifrách, např. 3, −2. V tomto případě se každé liché písmeno šifruje podle klíče +3, každé sudé pak podle klíče −2. Podobně se postupuje u složitějších klíčů, které už dávají záruku obtížnější rozluštitelnosti.

Někdy se klíče k této šifře udávají také ve formátu A = ?, např. A = D. Klíč nám říká, že písmeno A nahrazujeme písmenem D (a stejně se pak posunuje celá abeceda) – jde tedy o jednoduchý posun podle klíče +3.

Podobně postupujeme, je-li klíčem celé slovo, např. slovo DUB. V takovém případě šifrujeme každé první písmeno podle klíče A = D, druhé písmeno A = U a každé třetí písmeno podle klíče A = B (tj. jde o posun +3, +21, +1).

Šifrovací pomůcka pro Posun písmen

K šifře Posun písmen jest možno snadno vyrobiti šifrovací pomůcku. Skládá se ze dvou disků Šifrovací pomůcka pro posun písmen v poloze odpovídající klíči -1 (pohled shora a z boku) ze čtvrtky nebo z kartonu spojených uprostřed nýtkem či drukem tak, aby se mohly vůči sobě volně otáčet. Spodní disk má průměr kolem 130 mm, vrchní pak o 30 mm menší.

Oba disky rozdělíme na 27 stejných dílků a do každého dílku k okraji kruhu napíšeme jedno písmenko abecedy (viz obrázek).

Nakonec otočíme horní disk tak, aby se písmenko A na něm napsané ocitlo pod písmenkem A na větším disku. To je poloha odpovídající klíči 0. Otočením menšího disku o jeden dílek doprava získáme polohu odpovídající klíči −1, naopak jeden dílek doleva odpovídá klíči +1. Popis vypadá poměrně složitě, ale jakmile si pomůcku vyzkoušíte, zjistíte, že na tom nic není.

Celý Detail okének vyražených pod písmenkem A. systém můžete ještě vylepšit, vyrazíte-li do horního disku do výseče každého písmenka dvě okénka. Pak se vraťte do pozice „0“ a zapište do obou okének nulu. Poté postupně otáčejte horním diskem proti směru hodinových ručiček a s každým otočením zapište do horního okénka číslo o jednu menší. Jakmile se vám v okénku opět objeví nula, zopakujte tentýž postup ve spodním okénku s tím rozdílem, že točíte po směru hodinových ručiček a čísla zvětšujete. Nyní vám tedy okénka ukazují, o kolik písmen posunujete, nemusíte složitě počítat, o kolik dílků jste horní disk otočili.

Je také zřejmé, že klíč −17 je totožný s klíčem +10. To vyplývá z celkového počtu 27 použitých písmen. Lze tedy snadno dopočítat klíče s vysokými čísly (např. 83) tím, že od nich odečtete (případně přičtete) násobky čísla 27 (např. 83 = 3 * 27 + 2).

Tato šifrovací pomůcka může být také dobrým námětem na dárek pro všechny členy družiny či oddílu, podobně jako dešifrovadlo k Morseově abecedě.

Související

Zaujal vás článek? Najděte si další v kapitole Šifrování a signály.

↑ na začátek stránky

Autor:  Shaman - Kniha návštěv - Podpořte
Server:  Mapa - Návod - Webdesign -

↑ na začátek stránkyObsah této stránky je přístupný na většině zobrazovacích zařízení. Jen některá však dokáží zobrazit stránku s pokročilým formátováním (CSS). Pokud čtete tuto zprávu, váš prohlížeč mezi ně nepatří (doporučuji upgrade) nebo používáte některé z alternativních zařízení. Pak možná přivítáte systém klávesových zkratek.